ຍິນດີຕ້ອນຮັບ!

left-quoteພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ທີ່ທ່ານແນມເຫັນ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າ ໃນໜຶ່ງຈອກຂອງໃຈກາເຟ ກາເຟລາວ ຂໍຂອບໃຈທີ່ທາງພວກທ່ານຊ່ວຍອຸດໜຸນຮ້ານໃຈມາຕະຫຼອດ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມປັບປຸງຄຸນນະພາບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ!left-quote
Jacky

``ທ້າວ``

ເຈົ້າຂອງຮ້ານໃຈກາເຟ & ຜູ້ຈັດການສະຫະກອນ JCFC